ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΔΑΠ: Οι στόχοι του επενδυτικού προγράμματος 1,1 δισ. ευρώ Κύριο

09:41 - 05 Οκτ 2021 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Η μεταμόρφωση της ΕΥΔΑΠ από μία ΔΕΚΟ της προηγούμενης δεκαετίας σε μία σύγχρονη εταιρία που θα παρέχει υψηλού επιπέδου και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της είναι ο βασικός στόχος της διοίκησης με επικεφαλής τον manager Χάρη Σαχίνη. Η βασική προτεραιότητα του κ. Σαχίνη και των συνεργατών του είναι το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει και είναι ύψους 1,1 δις ευρώ για την τρέχουσα δεκαετία 2021-2030.

Ο στόχος είναι να επενδυθούν 500 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη πενταετία 2020-2024, ενώ τα υπόλοιπα μισά μέσα στην επόμενη πενταετία. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τέσσερις άξονες: ο πρώτος αφορά έργα αποχέτευσης στην περιοχή της Αν. Αττικής (215 εκατ. στην περίοδο 2020-2024), ο δεύτερος έργα ύδρευσης (145 εκατ.), ο τρίτος έργα αποχέτευσης (100 εκατ.) και ο τέταρτος άλλα έργα, κτιριακά, πληροφορικής κ.λπ. (35 εκατ.).

Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρίας, θα υλοποιηθούν συνολικά μέσα στην πρώτη πενταετία 98 έργα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει  έργα κυκλικής οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, ανακυκλούμενου νερού και βεβαίως ως στόχο έχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, τη βελτίωση των υποδομών, καθώς επίσης και την παροχή ακόμα πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Οι επενδύσεις του 1ου εξαμήνου 2021

Το πρώτο ήμισυ της χρονιάς η ΕΥΔΑΠ η εισηγμένη πραγματοποίησε  επενδύσεις 9,5 εκατ. ευρώ που αφορούσαν το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, αγορά παγίων ύψους 2,9  εκατ. ευρώ και λογισμικών προγραμμάτων 1 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές αποσβέσεις του εξαμήνου για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται σε περίπου 19,4 εκατ. ευρώ και οι συνολικές αποσβέσεις των άυλων ακινητοποιήσεων σε 900.000 ευρώ, το πρώτο εξάμηνο.

Σε ενοποιημένο επίπεδο τα μετά από φόρους κέρδη υποχώρησαν στα 9,7 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 32%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε  στο 6,2% από 9,1% κατά το α΄ εξάμηνο του 2020.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 17,6 εκατ. ευρώ από 34,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές ήταν αρνητικές στα -8,6 εκατ. ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -13,5 εκατ. ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους 3,7 εκατ. ευρώ).

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.