ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δούρος: Διευρύνθηκαν οι ζημιές, «έπεσαν» οι πωλήσεις στο 9μηνο

19:33 - 15 Δεκ 2020 | ΕΝΔΥΣΗ
Η εταιρεία «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 ανήλθαν σε 1.642.128,44€. Το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ήταν 2.575.453,45€. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση πωλήσεων κατά 933.325,01€ ή 36,23%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 ανήλθαν σε 975.284,79€ έναντι 1.437.834,07€ του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, με το Μικτό Περιθώριο να είναι 59,39% έναντι 55,83% του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας μετά από φόρους για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 είναι ζημιές ύψους (637.943,10€) ή (0,1610€) ανά μετοχή αντί ζημιών (495.128,12€) ή (0,1250€) ανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, και αποσβέσεων (EBITDA) για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 είναι κέρδη 31.595,00€ αντί κερδών 245.783,32€ για το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

KIDJHFSJD

KDNJVJUSD

AEHDBSED

Συνέπειες της κρίσης του Covid-19 στην Εταιρεία:

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των υποκαταστημάτων της για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει μερικό πρόβλημα ρευστότητας γιατί χάνει την πιο εμπορική περίοδο της σαιζόν.

Η Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο της, παρακολουθεί τις εξελίξεις και έχουν λάβει μέτρα για περιορισμό των απωλειών της. Η εταιρεία έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και του καταναλωτικού κοινού και συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.