• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Dionic: Εγκρίθηκε το reverse split

20:37 - 22 Ιουλ 2013 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split), με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Β΄επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της Dionic.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, που είχαν αναβληθεί απο τη γενική συνέλευση τω μετόχων της 28.06.2013 και απο την Α' επαναληπτική γενική συνέλευση της 09.07.2013 και ειδικότερα: - Η τακτική γενική συνέλευση την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split), με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή.

Προς σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού 0,30 ευρώ, ώστε, μετά τη συνένωση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν' ανέλθει από 31.370.400 σε 7.842.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 9.411.120 ευρώ να διαιρείται σε 7.842.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστης.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διαδικασία του reverse split, κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν, θα εκποιηθούν από την εταιρεία και το ποσό της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους.

 • Η ΓΣ ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.058.340 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων.
 • Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 2.352.780 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.842.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
 • Η ΓΣ ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων έως του ποσού 3.999.726,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως 13.332.420 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με αναλογία 1,70 νέα μετοχή προς κάθε 1 παλαιά μετοχή και με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη των νέων μετοχών.

Επίσης, την παροχή δικαιώματος προεγγραφής στους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης, που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, που τους αναλογούν.

Η ΓΣ θα εξουσιοδοτήσει το ΔΣ για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεως αυτών, τον καθορισμό των διαδικαστικών και τεχνικών λεπτομερειών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης και του ορισμού προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει ν' ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, τον καθορισμό των τεχνικών και διαδικαστικών όρων προεγγραφής και διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε άλλου συναφούς θέματος με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο κος Θωμάς Ρούμπας πρόεδρος του ΔΣ και βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 6,97% δήλωσε ότι θα συμμετάσχει εν μέρει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5Α του καταστατικού της εταιρείας, συνεπεία της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split), της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.058.340 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,30 ευρώ η κάθε μία και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 3.999.726,00 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση έως 13.332.420 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και καταβολή μετρητών.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman