ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:09 - 27 Απρ 2007 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακοινώνεται από την εταιρία μας ότι η ορισθείσα για σήμερα 27 Απριλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης κατά νόμο απαρτίας. Συγκεκριμένα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση προσήλθαν ή εκπροσωπήθηκαν 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 13,17% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω η διεξαγωγή της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης αναβλήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας με σημερινή απόφασή του συγκάλεσε τους μετόχους σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 12 Μαϊου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρίας, Ιβύκου 4, Παγκράτι με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.