• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tην 28/9/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Alma- Ατερμων, αναβλήθηκε η Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, , η οποία είχε ορισθεί για σήμερα 14/9/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., αφού δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έλλειψης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας.
Στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζονταν ορθά επενδύσεις της Εταιρίας σε τρεις ανώνυμες εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού ενώ δεν περιλαμβάνονταν στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανακοίνωσε η εταιρεία Ατέρμων.
Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη γ.σ. των μετόχων της Αλμα Ατέρμων με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Να σημειωθεί ότι άμεσα θα συγκληθεί νέα γ.σ., με θέμα τα ημερήσιας διάταξης:
Στις 4/8 θα συγκληθεί η 2η επαναληπτική γ.σ. των μετόχων της Αλμα Ατέρμων, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Alma Ατέρμων καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ιβύκου αρ. 4 - Παγκράτι με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:
Tην τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε Ατέρμων αποφάσισε η εταιρία Alma μεταξύ άλλων στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Στις 30/6/2009 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ALMA- AΤΕΡΜΩΝ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 16/10/2006, κατόπιν της από 13/10/2006 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην ορθή απεικόνιση των επενδύσεων σε τρεις ανώνυμες εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις προέβη η Alma Ατέρμων στα αποτελέσματα του '08, ενώ στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως αυτό προβλέπεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Η εταιρία ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ανακοίνωσε πως από 04/03/2009 ορίζεται ως επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ο κ. Μενεξιάδης Αναστάσιος σε αντικατάσταση της κ. Καρποδίνη Ελένης.
Σε 5,06% ήτοι 1.081.331 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου Σοφρωνιάδη Αναστάσιου στις 13/10/2008 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε., σημειώνοντας την υπέρβαση του ορίου του 5% το οποίο τον καθιστά υπόχρεο σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3556/2007 σε γνωστοποίηση.
Η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 16/10/2006, κατόπιν της από 13/10/2006 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 212, παρ.1 περίπτωση (η) του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ίσχυε τότε . Συγκεκριμένα:
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman