ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Aegean: Αγορά μετοχών από Τρ.Πειραιώς

12:41 - 16 Ιαν 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε την 11/1/2008 3.376 μετοχές της Aegean Airlines με αξία συναλλαγής 20.863,68 ευρώ και την 14/1/2008 18.365 μετοχές με αξία συναλλαγής 113.594,80 ευρώ. Οι παραπάνω μετοχές αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 0,03% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς θεωρείται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Εκτελεστικό Μέλος) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς (μη Εκτελεστικό Μέλος) και Ιάκωβο Γεωργάνα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.