ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Aegean: Αγορά 13.560 μετοχών από Τράπεζα Πειραιώς

10:05 - 24 Ιαν 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς την 22/1/2008 13.560 μετοχές της Aegean Airlines με αξία συναλλαγής 73.395,20 ευρώ. Οι παραπάνω μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς θεωρείται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Εκτελεστικό Μέλος) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς (μη Εκτελεστικό Μέλος) και Ιάκωβο Γεωργάνα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.