ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ρυθμιζόμενη πληροφορία του ν. 3556/2007

11:06 - 30 Απρ 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η εταιρία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εκτελεστικό μέλος) και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 προέβη στις 24/4/2008 σε αγορά 5.000 μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 26.480,00 ευρώ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.