ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Aegean: Με νέα ονομαστική αξία από 16/7

10:19 - 14 Ιουλ 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Aπό 16.7.2008 οι μετοχές της Aegean Airlines θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται πως η Γενική Συνέλευση της 12.6.2008 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 60.704.535,00 ευρώ προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,50 ευρώ ανά μετοχή σε 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 46.421.115 ευρώ, διαιρούμενο σε 71.417.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η κάθε μία.

Copyright © 1999-2019 Premium S.A. All rights reserved.