• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

11:27 - 14 Ιουλ 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρία "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.", ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.6.2008 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα πέντε (60.704.535,00) ευρώ προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ανά μετοχή σε εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,65) ανά μετοχή.
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (46.421.115) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (71.417.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,65) η κάθε μία.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Πρωτ. Κ2 - 9014/10.7.2008 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 10.7.2008 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 16.7.2008 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,65 ευρώ ανά μετοχή.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman