ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

NEXANS: Πως αντισταθμίζει το κίνδυνο από τις μεταβολές χαλκού-αλουμινίου Κύριο

08:30 - 20 Φεβ 2019 | ΜΕΤΑΛΛΑ
Η εισηγμένη εταιρία Nexans (η οποία αναμένεται να διαγραφεί από το ΧΑ μέσα στο προσεχές δίμηνο) προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες από τις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών σε χαλκό και αλουμίνιο για κάθε πώληση σε πελάτη προβαίνει σε αντίστοιχη αγορά του εμπεριεχόμενου μετάλλου με τους ίδιους όρους.

Οι πωλήσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:  Α) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες πελατών. Β) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε προβλέψεις για την εσωτερική αγορά και οι οποίες το 2018 ανήλθαν σε 20% των συνολικών πωλήσεων. Κίνδυνος από την μεταβλητότητα της τιμής του χαλκού και του αλουμινίου εμπεριέχεται μόνο στις πωλήσεις που βασίζονται σε προβλέψεις για την εσωτερική αγορά καθώς εάν δεν επιβεβαιωθούν (οι προβλέψεις), η ανοιχτή θέση της εταιρείας σε απόθεμα μετάλλου μπορεί να είναι σημαντική και σε συνδυασμό με ενδεχόμενη σημαντική μεταβολή (πτώση) της τιμής του μετάλλου να οδηγήσει σε αξιοσημείωτες απώλειες.

Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο από τη μεταβλητότητα του κόστους των πρώτων υλών, παρακολουθεί σε συνεχή βάση την ανοιχτή της θέση σε απόθεμα μετάλλων και προβαίνει σε συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς και πώλησης πρώτων υλών που χρησιμοποιεί («παράγωγα») όποτε αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο και να περιορίσει την έκταση της έκθεσής της σε διακυμάνσεις των τιμών. Τα συμβόλαια αυτά, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της αναμενόμενης αγοράς των εν λόγω μετάλλων.

Ανέστης Ντόκας

Τελευταία τροποποίηση στις 11:59 - 20 Φεβ 2019
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.