ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Hellenic Steel: Η αλλαγή ιδιοκτήτη φέρνει επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ

09:48 - 12 Νοε 2019 | ΜΕΤΑΛΛΑ
Η επαναλειτουργία της Hellenic Steel φέρνει μαζί και επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ, μετά τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού της στο νέο ιδιοκτήτη, την αμερικανική Jordan International Co. που υπεγράφη τη Δευτέρα.

Η χαλυβουργία Hellenic Steel Co με έδρα τη Θεσσαλονίκη είχε τεθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 από τους τότε μετόχους (κύριος η Ιταλική εταιρεία ILVA Commerciale S.p.a.) τον Νοέμβριο 2014 οπότε και έπαυσε η λειτουργία της. Οι εκκαθαριστές της, κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, ανέλαβαν χρέη εκκαθάρισης από τις αρχές του 2017 και με την συνδρομή της Deloitte Business Solutions και στη συνέχεια προχώρησαν σε διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της (Βιομηχανοστάσιο, μηχανολογικός εξοπλισμός, κτλ.) καθώς και μέρους των υποχρεώσεων της, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου του 106δ του N.3588/2007.

Είχε προηγηθεί ανοιχτή Διεθνής Διαγωνιστική Διαδικασία, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο 2018 προκρίνοντας ως προτιμητέο νέο επενδυτή την αμερικάνικη Jordan International Co (Jordan) των αδελφών Nathan και Daniel Milikowsky που συνεργάζονται με την ναυτιλιακή εταιρεία Μoti S.A. των οικογενειών Κωνσταντινίδη - Μουνδρέα.

Οι νέοι επενδυτές διαθέτουν τεράστια εμπειρία στον Χάλυβα, αλλά και στις διεθνείς μεταφορές με πλοία που αποτελούν πλέον σοβαρό παράγοντα του τελικού κόστους. Μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίες του 1970 έως και το 1997 που η Ιταλική ILVA εξαγόρασε την Hellenic Steel Co, η Jordan ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της αγοράζοντας τουλάχιστον 120.000 τόνους ετησίως. Η διακίνηση χάλυβα μεταξύ των δύο εταιρειών ξεπέρασε κάποιες χρονιές τους 200.000 τόνους.

Μετά και την επίσημη μεταβίβαση προχωρά η άμεση επανεκκίνηση του εργοστασίου με σημαντικά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία. Εκτός των εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας, θα αναδημιουργηθεί η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα στην χειμάζουσα βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής επενδύονται άμεσα και εντός της επόμενης 2ετίας συνολικά κεφάλαια της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.