ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΦΕΕ: Κατάθεση 5 προτάσεων για την υγεία

09:40 - 21 Μαρ 2016 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Με τη φαρμακευτική δαπάνη να είναι στο 50% ευρωπαϊκού μέσου όρου, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτό το ποσό που το κράτος παίρνει πίσω απο το rebate & clawback, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πλάνο προτεραιοτήτων για ένα «Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία», με τις απαραίτητες δομικές αλλαγές στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η χώρα, ώστε να επιβιώσει κατά τον ΣΦΕΕ το σύστημα υγείας.

Έτσι ο σύνδεσμος προτείνει 5 βήματα παραθέτοντας και τη σχετική επιχειρηματολογία για αυτά:

  1. Θεσμοθέτηση ειδικού κονδυλίου για ανασφάλιστους και πρόσφυγες και εξαίρεση του κόστους των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη

Ο Κλάδος έχει κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη η οποία θα εκφραζόταν ως επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων στις παροχές Υγείας, με «ασθενείς δύο ταχυτήτων». Η επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη των προσφύγων και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας θα πρέπει να κινητοποιήσει την Πολιτεία προς την ανεύρεση εναλλακτικών πόρων χρηματοδότησης, και όχι να τη στρέψει στην εύκολη λύση της συμπερίληψής της στον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό των 1,945 δισ. €. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση σχεδίου για τον εξορθολογισμό των δαπανών και την καλύτερη αποδοτικότητα των υπαρχόντων πόρων, θα εξασφαλίσει χώρο για την αποζημίωση νέων, καινοτόμων θεραπειών. Τέλος, από την φαρμακευτική δαπάνη θα πρέπει να εξαιρούνται τα εμβόλια καθώς αφορούν στην πρόληψη.

  1. Σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρίες

Μόνο για το 2015 οι οφειλές αυτές εκτιμώνται στα 1,2 δισ. €, ενώ αποτελεί επιπλέον ζήτημα το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες τυγχάνουν διακριτικής- χειρότερης-μεταχείρισης- σε σχέση με τους υπόλοιπους παρόχους.

  1. Ελεγχόμενο clawback μέσω της επιβολής πλαφόν, απλοποίηση του συστήματος υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Συγκεκριμένα ο Κλάδος διεκδικεί:

α) τον καθορισμό ενός ανώτατου clawback εφόσον προκύπτει πιστοποιημένη υπέρβαση,

β) την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων rebates από ένα μοναδικό και απλοποιημένο rebate όγκου πωλήσεων, το οποίο θα προκύψει κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ότι αφορά στην παρακολούθηση της δαπάνης και στη διασφάλιση της Διαφάνειας έχουμε προτείνει τη διάθεση στοιχείων ΗΔΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, επαναφέρουμε με ένταση την αναγκαιότητα να ενισχυθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η υποχρεωτική χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και οδηγίες κλινικής πρακτικής, μητρώα ασθενειών, κ.ο.κ. τα οποία θα βοηθήσουν στον έλεγχο του όγκου και συγκράτησης των δαπανών, αλλά και θα ενισχύσουν την επενδυτική δραστηριότητα σε αντίθεση με τα υπάρχοντα φοροεισπρακτικά μέτρα.

  1. Έλεγχος του όγκου της συνταγογράφησης και απλοποίηση του μοντέλου τιμολόγησης

Το κλειδί για τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης είναι ο έλεγχος του όγκου συνταγογράφησης. Αποτελεί προτεραιότητα επίσης η ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με την άμεση θέσπιση κριτηρίων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την αποζημίωση νέων φαρμάκων και να αυξηθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Σε ότι αφορά στην τιμολόγηση είναι πάγια θέση του ΣΦΕΕ να ορίζεται ως χαμηλότερη τιμή – τόσο για τα εντός πατέντας (on patent), όσο και για τα εκτός πατέντας (off-patent) φαρμακευτικά προϊόντα – ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν στην Ε.Ε. Επιπλέον, καθώς το παρόν σύστημα τιμολόγησης έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου συστήματος τιμολόγησης το οποίο θα προκύψει με διαβούλευση και δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών.

  1. Προτάσεις και θέσεις για τη στήριξη και ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, αποσκοπώντας στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.

α) Στόχος είναι να τριπλασιαστούν οι εισροές κονδυλίων για Κλινικές Μελέτες από τα €80 εκ. στα €240εκ. Ειδικά για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με καινοτόμα φάρμακα απαιτείται η απελευθέρωση πόρων από την περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων, όπως άλλωστε συμβαίνει διεθνώς.

β) Σχεδιασμός πλαισίου φορολογικών και επενδυτικών κίνητρων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών με τις ξένες εταιρίες, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις που θα παράξουν καινοτομία και θα υποστηρίξουν το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

γ) Στήριξη και ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας και επιχειρηματικής ανάπτυξης και προώθηση και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διασύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης με την παραγωγική συνεργασία ελληνικών και διεθνών εταιριών.

 

Γ. Α.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.