ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση λειτουργικών κερδών 10% το α' τρίμηνο

18:59 - 23 Μαϊ 2018 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 14,2% για πρώτο τρίμηνο του 2018([1]) και ανήλθε σε 528,2 εκ. ευρώ έναντι 462,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 7,2% και λιγότερο από τις ελαφρά ανοδικές τιμές των μετάλλων.

Αύξηση κατά 10,3% παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (a-EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία ανήλθαν σε 36,3 εκ. ευρώ έναντι 32,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, αυξημένα κατά 3,4 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε ως αποτέλεσμα του αυξημένου όγκου, καθώς και του βελτιωμένου μίγματος πωλήσεων.

Η μέση τιμή του χαλκού ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2018 στα 5.663 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.475 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και η μέση τιμή αλουμινίου στα 1.756 ευρώ ανά τόνο έναντι 1.738 ευρώ ανά τόνο αντίστοιχα. Καθώς η θετική επίδραση από τις τιμές των μετάλλων ήταν σημαντικά μικρότερη στο πρώτο τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) ανήλθαν σε 44,3 εκ. ευρώ έναντι 52,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν για το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε 20,0 εκ. ευρώ έναντι 29,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται αποκλειστικά στην πορεία των τιμών των μετάλλων καθώς το a-EBITDA που απομονώνει την επίδραση αυτή και εκφράζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία της εταιρείας ήταν ανοδικό.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων των προηγούμενων ετών, επηρεάζει θετικά την κερδοφορία και το a-EBITDA μέσω του ευρύτερου και ποιοτικότερου προϊοντικού φάσματος. Ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 2017, είχε ευνοηθεί επίσης από την ισχυρή ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ ενισχύοντας την κερδοφορία σε δολαριακές αγορές.

Όσον αφορά στον κλάδο του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank. Πιο συγκεκριμένα για τα επόμενα δύο έτη 150 εκ. ευρώ θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές, με στόχο η ElvalHalcor να αυξήσει αρχικά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα προϊόντα έλασης αλουμινίου και ταυτόχρονα να θέσει τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει.

Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε η φάση των εγκρίσεων για την έναρξη της κοινοπραξίας στη Nedzink S.Α., αυτή αναμένεται να προχωρήσει κανονικά. Αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση στη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς.

Ποσά  σε χιλ. ευρώ Q1’18 Q1’17 Q1’18 Q1’17
Πωλήσεις 528.219 233.805 528.219 462.641
Μεικτό Κέρδος 42.982 29.040 42.982 51.087
EBITDA 44.325 32.393 44.325 52.543
a-EBITDA 36.297 22.010 36.297 32.935
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 28.964 21.657 28.964 37.852
Κέρδη πριν από φόρους 20.002 18.811 20.002 29.087
Κέρδη μετά από φόρους 22.098 13.220 22.098 23.786
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 21.727 13.319 - -
Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0579 0,0486 - -
               

 

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,8% και της αξίας κατά 12,2%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 262 εκ. ευρώ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 12,6 εκ. ευρώ έναντι 18,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 24,5 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 22,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

   Για τους 3 μήνες έως την 31.03
Ποσά σε χιλ. ευρώ 2018 2017
Πωλήσεις 262.260 233.805
Μικτό Κέρδος 24.567 29.040
EBITDA 28.235 32.393
a-EBITDA 24.506 22.010
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 17.137 21.657
Κέρδη πριν από φόρους 12.628

18.811

 

Κλάδος Χαλκού

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 11,9% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2017 και της αξίας κατά 16,1%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 266 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 7,3 εκ. ευρώ έναντι κερδών 10,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή των τιμών του χαλκού, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 11,8 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 10,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνοπτική ενοποιημένη συγκρίσιμη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

  Για τους 3 μήνες έως την 31.03
Ποσά σε χιλ. ευρώ 2018 2017
Πωλήσεις 265.959 229.105
Μικτό Κέρδος 18.415 22.046
EBITDA 16.089 20.150
a-EBITDA 11.789 10.925
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 11.825 16.195
Κέρδη πριν από φόρους 7.372 10.276
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.