ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,3% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

11:11 - 09 Απρ 2019 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο 2019, ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3% έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,2%. 

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,7%.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

-Κατά 8,9% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

-Κατά 3,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: καπνού, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

-Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

-Κατά 1,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,2% της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

-Κατά 2,3% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

-Κατά 10,1% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

-Κατά 1,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

-Κατά 12,9% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:

-Κατά 0,8% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

-Κατά 12,6% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

-Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:

-Κατά 31,1% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.