ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Cenergy: Νέα επένδυση για καλώδια σύνδεσης αιολικών πάρκων Κύριο

07:45 - 22 Μαϊ 2019 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Cenergy Holdings αυτή τη περίοδο αφορά τη θυγατρική Fulgor η οποία προχωρά στην δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής μέσης και υψηλής τάσης για καλώδια αιολικών πάρκων. Ταυτόχρονα η διοίκηση της Cenergy Holdings του ομίλου Viohalco εκτιμά ότι δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της η αύξηση των εμπορικών δασμών προς τις ΗΠΑ.

Σήμερα η εισηγμένη εξάγει το 35% των πωλήσεών της στις ΗΠΑ. Στους πρώτους 5 μήνες του 2019 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών του ομίλου φθάνει τα 630 εκατ ευρώ  εκ των οποίων τα 400 εκατ ευρώ αφορούν καλώδια και το υπόλοιπο τους σωλήνες. Στόχος για φέτος είναι η μείωση του καθαρού δανεισμού (473 εκατ. στις 31/12/2018) καθώς έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι πολύ υψηλές επενδύσεις του παρελθόντος.  Το 2018 αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους 120 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκειά τους και να περιοριστούν τα επιτόκιά τους. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τόσο φέτος όσο και το 2020, με άλλο τμήμα των δανείων του ομίλου.

Το μέλλον της ενέργειας στο πλανήτη μέχρι το 2050

Σύμφωνα με τα στελέχη της εισηγμένης η παγκόσμια ζήτηση στο κλάδο της ενέργειας θα αυξηθεί έως το 2050 εξαιτίας  κυρίως τριών παραγόντων: α) Της προσδοκώμενης αύξησης του πληθυσμού, β) Της αναμενόμενης ανόδου της ζήτησης ακόμη και με σταθερό πληθυσμό (π.χ. τάσεις αστικοποίησης ανά τον κόσμο, μεταφορές με ηλεκτρική ενέργεια) και γ) Της τάσης για προστασία του περιβάλλοντος, με τη χρήση ολοένα και περισσότερο φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η θυγατρική Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις της στο μέλλον εξαιτίας της ανάγκης δημιουργίας νέων δικτύων στις ΗΠΑ προκειμένου να μεταφερθεί το σχιστολιθικό αέριο αλλά και στον αυξανόμενο αριθμό εταιριών που  επενδύουν στα υποθαλάσσια κοιτάσματα, λόγω της μεγάλης μείωσης του κόστους εξόρυξης.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.