ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετήσιο «άλμα» 7,9% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο

12:36 - 10 Μαϊ 2022 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ετήσιο «άλμα» 7,9% για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,9% έναντι αύξησης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 5,1%.

Ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάρτιο 2022 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαρτίου 2022

Ι. Σύγκριση Μαρτίου 2022 με Μάρτιο 2021

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,9% τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την αύξηση:
 • • Κατά 26,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

 • • Κατά 4,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής επίπλων, κατασκευής ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 1. Από τη μείωση:
 • • Κατά 3,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

 • • Κατά 16,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 κατά 4,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την αύξηση:
 • • Κατά 4,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

 • • Κατά 4,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 1. Από τη μείωση:
 • • Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

 • • Κατά 15,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Μαρτίου 2022 με Φεβρουάριο 2022

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,1% τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την αύξηση:
 • • Κατά 34,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 1. Από τη μείωση:
 • • Κατά 1,1% του Δείκτη Μεταποίησης.

 • • Κατά 2,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

 • • Κατά 2,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.