ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αύξηση ζημιών για την ΕΛΙΝΟΙΛ το α' εξάμηνο

11:38 - 30 Αυγ 2013 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αύξηση ζημιών για την ΕΛΙΝΟΙΛ το α' εξάμηνο
Στα 1,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές της ΕΛΙΝΟΙΛ για το α' εξάμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανκοίνωση της εταιρίας, «ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε € 326,7 εκατ. έναντι € 414,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, καταγράφοντας μείωση 21% Η μείωση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής κατά 30% και ειδικότερα στην πολύ μεγάλη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 69%, απόρροια των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και οδήγησαν όλη την αγορά σε πτώση άνω του 70%. Αντίθετα, στα καύσιμα κίνησης η μητρική εμφανίζει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1% με τις βενζίνες να μειώνονται κατά 3% αλλά τους όγκους πωλήσεων πετρελαίου κίνησης να παρουσιάζουν στο α’ εξάμηνο αύξηση κατά 6%, διάστημα κατά το οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στην χώρα μας.

 

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 13,5 εκατ. έναντι € 18,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 27%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 1,9 εκατ. έναντι ζημίας € 0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,3 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 2,2 εκατ. έναντι ζημίας € 0,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2013, σε επίπεδο μητρικής έχουν επηρεασθεί από την πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων στο πετρέλαιο Θέρμανσης η οποία έπληξε στο σύνολο της την αγορά καυσίμων. Παρόλα αυτά, οι έγκαιρες κινήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ για τον περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών βοήθησαν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και απότομη πτώση εσόδων που προκάλεσε το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε επίπεδο ομίλου, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχει μειώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων από την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.

 

Το πρώτο εξάμηνο επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις ότι το 2013 θα είναι πολύ δύσκολο για την αγορά πετρελαιοειδών όμως η πολύ καλή τουριστική περίοδος δίνει κάποια πρώτα μικρά ενθαρρυντικά μηνύματα που ίσως σημαίνουν ότι η αγορά έχει φτάσει στο χαμηλότερο της σημείο. Η ΕΛΙΝΟΙΛ χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την ισχυρή της παρουσία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, έχει σημαντικό πλεονέκτημα αφού της επιτρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αναμενόμενη αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας. Η διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ εκτιμά ότι παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες οι οποίες θα συνεχίσουν, θα υπάρξουν κι ευκαιρίες. Παράλληλα, το νέο, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο σταδιακά θα οδηγήσει στην εξυγίανση της αγοράς πετρελαιοειδών περιορίζοντας στρεβλώσεις και παραβατικότητα, επιτρέποντας σε όσες εταιρίες λειτουργούν αυστηρά εντός των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού να αναπτύξουν πωλήσεις που δεν μπορούσαν να έχουν στο παρελθόν.»

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.