ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιστορικά στατιστικά στοιχεία για την παγκόσμια Ενέργεια (1971 - 2013) - 1

10:03 - 05 Οκτ 2014 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ολοκληρωμένη εικόνα – πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης – για την παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας, βασισμένη στην International Energy Agency με στατιστικά δεδομένα από το 1971 ως το 2013. Θα ακολουθήσουν και άλλα δημοσιεύματα με λεπτομερή στοιχεία και αναλυτικά δεδομένα.

Μια πρώτη προσέγγιση των στοιχείων της μελέτης μεταδίδει την εντυπωσιακή κλιμάκωση στις ποσότητες παραγωγής κάθε είδους ενέργειας παγκοσμίως, στις χώρες του ΟΟΣΑ αλλά και ανά περιοχή του κόσμου με μονάδα μέτρησης - για να διευκολύνει τη συγκριτική ανάλυση από κάθε ενδιαφερόμενο – Εκατομμύρια Τόνους Ισοδύναμο Πετρελαίου (ΜTΟΕ).

Παγκοσμίως υπάρχει ενεργειακή δίψα και όπως τεκμηριώνεται υπάρχει και σημαντική αύξηση παραγωγής. Στις χώρες του ΟΟΣΑ όμως παρατηρεί κανείς ότι δεν υπάρχει η ίδια αναλογική ροή αν και παραμένει αυξητική η τάση. Επί μέρους ο άνθρακας αυξάνεται παγκοσμίως η παραγωγή και κατανάλωσή του αλλά παραμένει σταθερός στον OECD. Το πετρέλαιο αρχίζει την κάμψη του από το 2000 και μετά και έρχεται το φυσικό αέριο να καλύψει με θεαματική αύξηση το ενεργειακό κενό.
Τα υδροηλεκτρικά ήταν μικρής συμμετοχής ενεργειακές υποδομές και παραμένουν χωρίς ποσοστιαία μεταβολή. Στην πυρηνική ενέργεια αυξήθηκε κατά 5 φορές η παγκόσμια παραγωγή αλλά αυτό έχει να κάνει και με την τεχνολογική εξέλιξη.
Σημαντικό είναι ότι η ενέργεια από βιοκαύσιμα δεν έχουν σημειώσει αύξηση συμμετοχής στη διαθέσιμη ποσότητα ενέργειας παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα η ενεργειακή πολιτική συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η Ελλάδα έχει μεγάλο δυναμικό για αιολική και ηλιακή ενέργεια. Οι πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχουν ήδη διαφοροποιηθεί. Η χρήση φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί.

 

Η συνολική εικόνα στον κόσμο και τις χώρες του ΟΟΣΑ

 

Α

 

Με βάση τις περιοχές του κόσμου και τις χώρες του ΟΟΣΑ.

 

Β

 

Οι χώρες του ΟΟΣΑ απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας ενώ είναι εμφανής η κινεζική «άνοιξη». Όπως δείχνουν οι πίνακες η Κίνα, οι υπόλοιπες ασιατικές χώρες, η Ευρασία, οι ευρωπαϊκές χώρες εκτός OECD και η Μέση Ανατολή κατέχουν μεγάλα μερίδια στον πρωτογενή ενεργειακό εφοδιασμό. 
Η χώρες της αμερικανικής ηπείρου έχει τη μερίδα του λέοντος στις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ επιβεβαιώνεται και σε αυτό το διάγραμμα ην ασιατική υπερκατανάλωση.
Στην παραγωγή του αργού (4.117 Μt) ο ρόλος της ΜΑ επιβεβαιώνεται καθώς , ενώ αυξάνεται η παραγωγή , παραμένει σταθερό το ποσοστό συμμετοχής της παγκοσμίως , γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει άλλη πηγή που μπορεί να δώσει σημαντικά ενεργειακά αποτελέσματα.

Παραγωγή και παραγωγοί αργού

 

C

 

Στο φυσικό αέριο υπάρχει μια εντυπωσιακή αύξηση παραγωγής (1227 – 3479 BCM /δις κυβικά μέτρα) και προμήθειας με τις χώρες του ΟΟΣΑ να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Θεαματική είναι η αύξηση παραγωγής για τη ΜΑ και την Ασία.
Η παραγωγή άνθρακα παρουσιάζει κάμψη στις χώρες του OECD αλλά εμφανίζει έκρηξη στην Κίνα και τις Ασιατικές χώρες.
Η λιγότερο δημοφιλής πυρηνική ενέργεια παρουσιάζει πολύ σημαντική αύξηση παραγωγής από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
Η υδροηλεκτρική παραγωγή έχει τριπλασιαστεί παγκοσμίως αλλά με δεδομένη την αύξηση ζήτησης παραμένει μικρή η συμμετοχή της στην παγκόσμια ενεργειακή πίτα.

 

Συνολική παραγωγή και οι παραγωγοί του φυσικού αερίου 

 

D

 

Η παραγωγή σε άνθρακα συνολικά και οι χώρες παραγωγοί

 

E

 

Η πυρηνική ενέργεια διαχρονικά, η παραγωγή της και οι χώρες με πυρηνικά εργοστάσια

 

F

 

Υδροηλεκτρική παραγωγή και ποιές χώρες παράγουν αξιοσημείτες ποσότητες TWh

 

G

*Αυτό είναι μια σειρά από άρθρα για την παρουσίαση του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη και τα ιστορικά στατιστικά δεδομένα. Θα ακολουθήσουν και άλλα δημοσιεύματα με λεπτομερή στοιχεία και αναλυτικά δεδομένα. 

 

Τελευταία τροποποίηση στις 13:55 - 15 Οκτ 2014
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.