ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΠΕ: Δίνουν σύσταση «αγοράς» οι ξένοι οίκοι

13:02 - 26 Φεβ 2016 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Με τη σύσταση buy (αγορά) καλύπτουν τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων οι αναλυτές των UBS και Deutsche Bank, σε ξεχωριστές εκθέσεις τους, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία έδειξαν ότι τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αφού αφαιρεθεί η επίπτωση της διακύμανσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου) διαμορφώθηκαν στα 758 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 268 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. το 2014, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ήταν πέρυσι 45 εκατ. (έναντι ζημιών 369 εκατ. το 2014).

 

Η Deutsche Bank αναφέρει ότι τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρίας κινήθηκαν ανάλογα με τις εκτιμήσεις. Παράλληλα χαρακτηρίζει αρνητική έκπληξη την απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. Η Deutsche διατηρεί την τιμή-στόχο των 7,2 ευρώ για τη μετοχή της εισηγμένης.

 

Από την πλευρά της η UBS τονίζει ότι οι ταμειακές ροές ήταν υψηλότερες των προσδοκιών, ενώ «στέκεται» στην απόφαση της εταιρίας να μην διανείμει μέρισμα. Επαναδιατυπώνει την τιμή-στόχο των 7 ευρώ για τη μετοχή της εταιρίας.

 

Για να περάσουμε στα αποτελέσματα, ξεχώρισε από τη χθεσινή παρουσίαση και η αποκάλυψη ότι η ολοκλήρωση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος έχει αυξήσει τις λειτουργικές χρηματοροές στα 600 εκατομμύρια ενώ οι ελεύθερες χρηματοροές εάν αφαιρεθούν οι πληρωμές για τόκους ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Αυτό αφήνει σημαντικά περιθώρια κίνησης για τον όμιλο, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε θα προχωρήσει στην αποπληρωμή από τα ίδια αποθεματικά ρευστού στην αποπληρωμή του ευρωομολόγου που λήγει το Μάιο του 2016 ύψους 400 εκατ. ευρώ. 


Για τη συμφωνία με το Ιράν, όπως τονίστηκε οι όροι της είναι εμπιστευτικοί και δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν επισήμως.  Ωστόσο όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γ. Στεργιούλης, η συμφωνία περιλαμβάνει μια λογική εφάπαξ αποπληρωμή και σταδιακές δόσεις οι οποίες θα γίνουν ακόμη και με τη μορφή διυλισμένων προϊόντων. 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.