ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ηχηρό όχι του ΣτΕ στο Π.Δ. για τα πρατήρια καυσίμων

20:45 - 05 Απρ 2006 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Όχι» λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας στις διατάξεις σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των βενζινάδικων, καθώς και σε αυτές που παρατείνουν τη λειτουργία όσων είναι παράνομα.
Το Ε΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου έκανε πλήθος παρατηρήσεων (65 παρατηρήσεις) επί του περιεχομένου του σχεδίου Π.Δ., με το οποίο τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Και καλεί την πολιτεία να επανεξετάσει αρκετές από τις διατάξεις του, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παράταση λειτουργίας τους, τους όρους ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, το σε ποιούς και πώς πρέπει να χορηγούνται σχετικές άδειες εταιρίας εκμετάλλευσης, τι πρέπει να πωλείται σε αυτά κ.λ. Συγκεκριμένα, με την σχετική γνωμοδότηση (84/2006) του ΣτΕ κρίθηκε: · Παράνομη η διάταξη που παρατείνει τη λειτουργία των βενζινάδικων που δεν έχουν προσαρμοσθεί μέχρι σήμερα στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Θέματα Ασφαλείας · Παράνομη η δυνατότητα των νομαρχών να αυξάνουν τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των βενζινάδικων. Επίσης, παράνομη η διάταξη που εξαιρεί τα ήδη λειτουργούντα βενζινάδικα από την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το σύστημα ελέγχου διαρροών. · Πρέπει να επανεξετασθεί από την πολιτεία εάν ενδείκνυται να αυξηθεί η ελάχιστη απόσταση των 20 μέτρων, που θέτει το σχέδιο Π.Δ. εγκατάστασης βενζινάδικου από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της προφυλάξεως, που επιβάλλει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς αποφυγή ενδεχομένων δυσμενών συνεπειών από επικίνδυνες δραστηριότητες. · Πρέπει, επίσης, να επανεξετασθεί η προβλεπόμενη στο Π.Δ. μεγάλη αύξηση της επιτρεπόμενης χωρητικότητας των δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Ακόμα, πρέπει να προσδιορισθεί υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η εγκατάσταση υπέργειων δεξαμενών στα βενζινάδικα, που βρίσκονται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Σημειώνεται ότι με το Π.Δ. καθορίζονται νέες ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης των βενζινάδικων από το οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας. Εξάλλου, σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ., για τη σύσταση εταιρείας εκμετάλλευσης βενζινάδικων πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο «δελτίου παραμονής» μόνο οι ομογενείς εκ Τουρκίας. Όπως έκρινε, όμως, το ΣτΕ, πρέπει να εξετασθεί εάν είναι δικαιολογημένη η «διακριτική αυτή μεταχείριση» των ομογενών από την Τουρκία σε σχέση με τους ομογενείς άλλων κρατών. · Στα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βενζινάδικων, πρέπει να προστεθεί και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.