ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΛΑΓΗΕ: Φωτογραφική διάταξη για νέο διευθύνοντα σε επιχειρήσεις ΑΠΕ

08:08 - 05 Αυγ 2016 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προσλήψεις προσωπικού σε ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ενέργειας), αναδιοργάνωση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ αλλά και μια φωτογραφική διάταξη για πρόσωπο που θα αναλάβει θέση προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στο ΛΑΓΗΕ περιέχει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την στήριξη και ανάπτυξη των ΑΠΕ που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή.

Η φωτογραφική διάταξη, που επικρίθηκε χθες στη Βουλή από τον πρώην βουλευτή του Ποταμιού Παναγιώτη Καρκατσούλη, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «μισθωτός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που έχει διατεθεί κατά τα ανωτέρω στη ΛΑΓΗΕ ΑΕ δύναται, κατόπιν σχετικής επιλογής, να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, όπως και να επιλέγεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζει να ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους οποίους καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, για τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποχημιώσεις που λαμβάνει ως μέλος ή Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ» . Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα στο ΛΑΓΗΕ να συνάψει κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης, 25 συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών λειτουργίας της εταιρίας, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας. Η πρόσληψη γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Αντιστοίχως στη ΡΑΕ και στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο, προβλέπονται συνολικά 47 νέες προσλήψεις, κατ’ επιλογήν μάλιστα του προέδρου της Αρμόδιας Αρχής. Είκοσι συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου διετούς διάρκειας, μπορεί να υπογράψει ο πρόεδρος της ΡΑΕ. Για τη στελέχωση της γραμματείας της ΡΑΕ, πέραν των θέσεων που έχουν προβλεφθεί μέχρι σήμερα, προβλέπονται επιπλέον 27 θέσεις προσωπικού. Από αυτές, οι 26 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 12 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, δεκατέσσερις διοικητικού προσωπικού και 1 νομικού συμβούλου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της ΡΑΕ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα καθορισθούν μα απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Η γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου τα οποία υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο της ΡΑΕ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη μεταβίβαση της κυριότητας του κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 132 στο οποίο στεγάζεται η ΡΑΕ, στην αρμόδια Αρχή.

Χ. Λ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09:50 - 05 Αυγ 2016
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.