ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πράσινα πιστοποιητικά της Protergia έλαβε η Lidl

12:52 - 06 Δεκ 2017 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
H Lidl Hellas, έχοντας βασικό πυλώνα στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας την προστασία του περιβάλλοντος, εξασφάλισε από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας Protergia της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πράσινα Πιστοποιητικά (εγγυήσεις προέλευσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) για το 96,76 % της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε στο σύνολο των εγκαταστάσεων της.

Τα πιστοποιητικά αφορούν το χρονικό διάστημα 1-9-2016 έως 1-6-2017, με δικαίωμα επέκτασης (option) της σύμβασης μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Πράσινο Πιστοποιητικό αποτελεί τη βεβαίωση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον πελάτη που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο προϊόν, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στην εγκατάστασή του έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3468/2006 και της υπ’ αριθ. υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010, ΦΕΚ 646 Β’ /14.05.2010).

«Με τη βεβαίωση αυτή, η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει στο αγοραστικό της κοινό ότι ενσωματώνει στην πολιτική της, μία ακόμα επιπλέον μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το πράσινο προφίλ της, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό της αποτύπωμα» αναφέρει ανακοίνωση της αλυσίδας LIDL που εντάσσει τη δράση αυτή στο πρόγραμμα Εταιρικής που τρέχει.

Όπως αναφέρει επίσης η ανακοίνωση η LIDL έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για πιστοποίηση κατά ISO 50.001 κι εκδίδει ετησίως αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (GRI, ISO26000, COP) σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις ως μέσο για την απόκτηση βεβαιώσεων αξιολόγησης επιπέδου και διασφάλισης ποιότητας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.