ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΠΕ: Τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου οι δεσμευτικές προσφορές Κύριο

08:30 - 06 Μαρ 2019 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υψηλόβαθμο στέλεχος των ΕΛΠΕ με τον οποίο συνομίλησε ο reporter, τόνισε ότι <η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών μετατίθεται για τη τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Δεν είμαι σε θέση να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία, ούτε μπορώ να εκτιμήσω πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη πώληση 50,1%. Αυτό μπορεί να συμβεί και το 2019 αλλά ενδέχεται ο διαγωνισμός να παραταθεί>.

Η νέα παράταση στο διαγωνισμό δόθηκε προκειμένου να αξιολογηθούν και τα ετήσια αποτελέσματα της παρελθούσης οικονομικής χρήσης. Οι νέοι υποψήφιοι επενδυτές Sonatrach και Carlyle έχουν συμμαχήσει με τους αρχικούς ενδιαφερόμενους επενδυτές που είναι η Votol και η Glencore.

H διοίκηση των ΕΛΠΕ  για τη φετινή χρονιά επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της  σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, προκειμένου να ενισχύσει τη παρουσία της  έναντι του ανταγωνισμού. Η μετεγκατάσταση  των δεξαμενών αποθήκευσης  του ομίλου στη Κύπρο αλλά και η αναβάθμιση  των πρατηρίων των ΕΛΠΕ  στο Μαυροβούνιο συγκαταλέγονται  σε αυτές τις κινήσεις.

Τα ΕΛΠΕ προκειμένου να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων που γίνονται αυστηρότερες από το 2020, δοκίμασαν με επιτυχία στο διυλιστήριο Ασπροπύργου  τους νέους τύπους αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ διαφοροποιώντας περαιτέρω το μείγμα τροφοδοσίας των διϋλιστηρίων. Με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες η εταιρία προχωρεί στον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος  που έχει εκπονήσει ο όμιλος για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, Η συνολική αύξηση κερδοφορίας από τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δολάρια το βαρέλι.

Συνολικά, σε μια από τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από πλευράς επιδόσεων διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων καθώς και αυξημένη υπερ-απόδοση, ο Όμιλος το 2018 κατέγραψε ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων, αναδεικνύοντας τη θέση του Ομίλου σαν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €215 εκατ. (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο Δ’ Τρίμηνο, με σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τη διανομή το 2018 συνολικού μερίσματος €229,2 εκατ., ήτοι €0,75 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, από το τελικό μέρισμα ύψους 0,5 ανά μετοχή, ποσό €0,25 ανά μετοχή αφορά έκτακτη διανομή από τα έσοδα της πώλησης ΔΕΣΦΑ.

Ανέστης Ντόκας

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.