ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Health and Safety Awards 2020: Έξι διακρίσεις για τον ΔΕΣΦΑ

15:29 - 22 Ιουν 2020 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Για ακόμη μια χρονιά ο ΔΕΣΦΑ βραβεύθηκε στα “Health and Safety Awards 2020” για τις κορυφαίες πρακτικές, δράσεις και την πολιτική που εφαρμόζει στους τομείς της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Η εταιρείαυ πέβαλε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες, σε έξι από τις όποιες έλαβε σημαντικές διακρίσεις.

Ειδικότερα, ο ΔΕΣΦΑβραβεύθηκε ως WINNER στην ενότητα «Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί/Companies &Organizations», στην κατηγορία «Πετρέλαιο & Πετροχημικά/Oil&GasIndustry»,που σύμφωνα με το θεσμό αποτελεί τημέγιστη αναγνώριση στη συνολική διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στον κλάδο.

Παράλληλα, απέσπασε:

  • Βραβείο GOLD στην ενότητα«Theme Award: Environmental Award».
  • Βραβείο SILVER στην ενότητα «Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις και Υποδομές/Activities atWorkEstablishments», στην κατηγορία «Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος/Healthy&SafeWorkplace».
  • Βραβείο SILVER στην ενότητα«Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας/Activities for Building Health & Safety Culture», στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού/WorkH&STrainingProgram&AwarenessInitiatives».
  • Βραβείο BRONZE στην ενότητα «Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις και Υποδομές/Activities atWorkEstablishments», στην κατηγορία «Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών/CriticalIncidentResponseUnit».
  • Βραβείο BRONZE στην ενότητα «Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας/Activities for Building Health & Safety Culture», στην κατηγορία «Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας/H&S SystemUpdate&PerformanceImprovement».

O ΔΕΣΦΑ ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια στα «Health&SafetyAwards» ανάμεσα σε πολλούς συμμετέχοντες,μένοντας πιστόςστη δέσμευσή του για τη δημιουργία και εφαρμογή ενός πλαισίου πρόληψηςεπισφαλών καταστάσεων και ατυχημάτων, μέσω της διαρκούς ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,αλλά και ποικίλων δράσεων που αποσκοπούν στηδημιουργία εταιρικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.

Φέτος, η διοργάνωση των “Health & Safety Awards” προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της εποχής, δεν πραγματοποίησε την καθιερωμένη τελετή απονομής, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-φωτογράφησης την Πέμπτη 11/6 στο «The American College of Greece».

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.