ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στην ΑΚΤΩΡ το έργο της ΔΕΔΑ σε Ξάνθη και Δράμα

20:47 - 07 Μαϊ 2021 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου) υπέγραψαν σύμβαση για την ανάθεση του έργου "Επέκταση Χαλύβδινου (19 bar), Δικτύου Πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), των πόλεων της Ξάνθης και της Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης" κατόπιν σχετικής ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το έργο θα κοστίσει 17 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει 30 μήνες. Αφορά στη μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, την εγκατάσταση σταθμών διανομής, οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν δίκτυο χαμηλής πίεσης. Επιπλέον, θα καλύψει την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και, τέλος, την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις της Ξάνθης και της Δράμας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί πρωτίστως από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δεύτερον, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020.

Οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου θα αρχίσουν εντός Μαΐου και θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2023.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:50 - 07 Μαϊ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.