ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νηρεύς: Αλλαγές στο μετοχολόγιο

22:02 - 22 Σεπ 2005 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Σε 16,75% από 14,253% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αριστείδη Μπελλέ, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Νηρεύς, μετά και την άρση ενεχύρου στις 22 Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό του επί του συνόλου των μετοχών της Νηρεύς ανήλθε σε 21,626% από 18,710%.
Ειδικότερα, ο κ. Μπελλές, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Νηρεύς με επιστολή του προς το ΧΑ, γνωστοποιεί ότι στις 19.2.2002 προέβη σε μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου λόγω σύστασης ενεχύρου με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας να κατέλθει από 18,710% σε 14,253%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο, ήτοι 18,710%.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.