ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΙΧΘ: Συμμετέχει από κοινού με θυγατρική στην αμκ της Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου

16:07 - 05 Ιουλ 2005 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου, στην οποία κατέχει ποσοστό 30%, ανακοίνωσε η Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι.
Η εν λόγω εταιρεία θα προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150.000 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.450,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,12 ευρώ εκάστη. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από την κατά 100% θυγατρική της ΕΛΙΧΘ εταιρεία Ι. Αναγνώστου, η οποία επίσης συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου με ποσοστό 70%.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.