ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νηρεύς: Προς απορρόφηση θυγατρικών

00:03 - 30 Ιουν 2006 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της εταιρειών Ιχθυοτροφεία Φωκίδος και Ιχθυοτροφεία Μυλόκοπη, οι οποίες έχουν αμφότερες ως δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια, καθώς και των εταιρειών Eurocaterersκαι Interpresca, εκ των οποίων η πρώτη δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία ιχθυρών, ενώ η δεύτερη στην εμπορία ιχθύων, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες.

Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά το νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων των πέντε συγχωνευομένων εταιριών και των αρμοδίων Αρχών και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών.

Η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επικέντρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, την ενδυνάμωση των μεγεθών της και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος λόγω της μείωσης των νομικών προσώπων στον Όμιλο.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.