ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σπύρου: Προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 1,5 εκατ. ευρώ

13:49 - 15 Σεπ 2021 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους του ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€1.500.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης, διάθεσης αυτού καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.

2. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.