ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Hyatt Regency: Αύξηση συμμετοχής της Deutsche Bank, λόγω ενεχύρου

21:46 - 30 Μαϊ 2006 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Στην αύξηση της συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Hyatt Regency προχώρησε η Deutsche Bank. Συγκεκριμένα η τράπεζα στις 29.5.2006 προέβη σε απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου, λόγω σύστασης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της να ανέλθει από 54,66% σε 58,30%.
Στο ανωτέρω ποσοστό της περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει απευθείας, ήτοι 58,24% και που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την ίδια εταιρείες Deutsche Asset Management Investment GmbH, ήτοι 0,01%, DWS Investment GmbH, ήτοι 0,02%, DWS (Austria) Investment GmbH ήτοι 0,03%και Deutsche Asset Management Inc ήτοι 0,00150%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο, ήτοι 0,01%.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.