ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πώληση μετοχών του ΟΠΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ

16:37 - 22 Ιουλ 2013 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει πλέον το 33,329% του ΟΠΑΠ.

Στην πώληση 264.000 μετοχών περίπου του ΟΠΑΠ προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ στις 18 Ιουλίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό του στον Οργανισμό να υποχωρήσει σε 33,329% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο τη Δευτέρα.

Πριν την πώληση το ΤΑΙΠΕΔ κατείχε το 34% ή 106.584.620 μετοχές.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει:

"Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 22.07.2013, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), προέβη στην πώληση μετοχών της Εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει άμεσα, να κατέλθει σε 106.320.000 μετοχές, ή ποσοστό 33,329% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ κατήλθε του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., είναι η 18.07.2013, ο δε αριθμός των μετοχών (άμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 106.584.620". 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.