ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intralot: Πάνω από 5% οι ίδιες μετοχές

11:02 - 27 Αυγ 2018 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Η Intralot γνωστοποίησε ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς ιδίων μετοχών την 22/8/2018, το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία άμεσα αλλά και έμμεσα, ανήλθε του ορίου του 5%.

Αναλυτικότερα:

  • Αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα, πριν την συναλλαγή: 7.843.218   ήτοι ποσοστό  4,997 % του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αριθμός ιδίων μετοχών έμμεσα, πριν την συναλλαγή: -
  • Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή της 22/8/2018: 7.843.218, ήτοι ποσοστό 4,997% του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή: 7.870.018 ήτοι ποσοστό 5,014% του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αριθμός ιδίων μετοχών έμμεσα, μετά την συναλλαγή: -
  • Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 22/8/2018: 7.870.018, ήτοι ποσοστό 5,014% του μετοχικού κεφαλαίου.
Τελευταία τροποποίηση στις 11:05 - 27 Αυγ 2018
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.