ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδοφορίας 8,3% στο γ’ τρίμηνο-Στα €52,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη Κύριο

19:00 - 25 Νοε 2020 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Ο ΟΠΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ειδικότερα:

  • Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα €898,9εκ. μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση και στο γ’ τρίμηνο 2020 στα €391,0εκ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τείνοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή κανονικότητα.
  • Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε στο εννεάμηνο 2020 κατά 25,9% και διαμορφώθηκε σε €338,2εκ. (εννεάμηνο 2019: €456,5εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €147,1εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €152,5εκ.) μειωμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση.
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 31,9% στα €207,6εκ. (εννεάμηνο 2019: €304,9εκ.), ή μείωση 27,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €105,0εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €103,5εκ.) ενισχυμένα κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων και της αυξημένης συνεισφοράς της Kaizen Gaming.
  • Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2020 στα €182,5εκ. μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα των άμεσων ενεργειών περιορισμού του κόστους κατά τη διάρκεια επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Τα λειτουργικά έξοδα το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €57,7εκ. μειωμένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση αποδεικνύοντας τη διαρκή προσήλωση στη βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης.
  • Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα €73,2εκ. μειωμένα κατά 47,9% (εννεάμηνο 2019: €140,6εκ.) ή μειωμένα κατά 38,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων κονδυλίων και στα δύο έτη. Στο γ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €52,8εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €48,8εκ.) αυξημένα κατά 8,3%.
  • Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €555,7εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1.7x.
  • Έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €200εκ. με χαμηλό επιτόκιο 2,1%.
  • Αυξανόμενη συνεισφορά της Kaizen Gaming σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη προσφορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού ΟΠΑΠ.

sjfdigdrifgijrdsfgrthfgdfdghy

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 23,4% σε ετήσια βάση στα €898,9εκ. εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid-19 που επιβλήθηκαν στο α’ εξάμηνο, καθώς και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που συνεχίστηκαν να υφίστανται. Το GGR στο γ’ τρίμηνο 2020 παρουσίασε ανθεκτική επίδοση, μειωμένο κατά 0,7% σε ετήσια βάση στα €391,0εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €393,6εκ.)

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκε στα €338,2εκ. έναντι €456,5εκ. το εννεάμηνο 2019, μειωμένο κατά 25,9%. Το μικτό κέρδος του γ’ τριμήνου 2020 μειώθηκε κατά 3,6% και ανήλθε στα €147,1εκ. έναντι €152,5εκ. το γ’ τρίμηνο 2019.

EBITDA

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €207,6εκ. το εννεάμηνο 2020 έναντι €304,9εκ. το εννεάμηνο του 2019 μειωμένα κατά 31,9%. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα EBITDA στο εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 27,8% σε ετήσια βάση. Στο γ’ τρίμηνο 2020 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €105,0εκ. έναντι €103,5 εκ. το γ΄ τρίμηνο 2019, αυξημένα κατά 1,5%, απόρροια των ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Η συνεισφορά της Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano brands) στα EBITDA του εννεαμήνου 2020 ανήλθε σε €13,4 εκ. (το γ΄ τρίμηνο 2020: συνεισφορά στα €7,1εκ.) λόγω τόσο των βελτιωμένων επιδόσεων της Kaizen όσο και του αυξημένου ποσοστού συμμετοχής του ΟΠΑΠ στις δραστηριότητες Ελλάδας και Κύπρου το οποίο από τις 13 Ιουλίου ανέρχεται σε 69%.

Καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €73,2εκ., μειωμένα κατά 47,9% έναντι €140,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 38,3% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €52,8εκ. έναντι €48,8εκ. στο γ’ τρίμηνο 2019.

Ο κ. Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ, δήλωσε τα ακόλουθα για τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2020:

«Τα αποτελέσματά μας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταδεικνύουν την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα μας εν μέσω δύσκολων συγκυριών και να επιτύχουμε υγιή αποτελέσματα με την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ πλησίασαν τα περυσινά επίπεδα, χάριν στην αυξημένη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού κατά το τρίτο τρίμηνο και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των VLTs, που αντιστάθμισαν την πτώση στα αριθμοπαιχνίδια, τα Σκρατς & Λαχεία. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια μας να αντλήσουμε κεφάλαια από τις αγορές ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, γεγονός που ανέδειξε την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την εταιρεία και ενίσχυσε τη ρευστότητα μας.

Στο μέλλον, εν μέσω του ασταθούς περιβάλλοντος της πανδημίας και του δεύτερου lockdown, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην προστασία και την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των κοινωνικών εταίρων μας, στη διαφύλαξη της υγιούς οικονομικής θέσης μας και στην ενίσχυση των προϊόντων μας. Παραμένουμε σίγουροι για την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις και να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 19:06 - 25 Νοε 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.