ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ. Ανταγωνισμού: Στις 27/5 η συνεδρίαση για την Stoiximan

16:07 - 02 Απρ 2021 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Στις 27 Μαΐου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα για να συζητήσει επί της Έκθεσης του Εισηγητή σχετικά με την υποβολή της γνωστοποίησης συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας Kaizen Gaming International Ltd (πρώην GML Interactive Malta Ltd).

Επισημαίνεται ότι σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 01 Μαρτίου 2021, ομόφωνα, αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι από την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά.

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, η Έκθεση του Εισηγητή προτείνει τα ακόλουθα:

- Να διαπιστωθεί η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΟΠΑΠ ΑΕ επί της STOIXIMAN BUSINESS, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011.

- Να επιβληθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011.
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.