ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΠΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ-Τα νέα μέλη

22:08 - 17 Ιουν 2021 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ εξελέγησαν οι Δρ. Nicole Conrad-Forker και Βασιλική Καραγιάννη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών κκ. Δημητράκη Ποταμίτη και Igor Rusek.

Πιο αναλυτικά:

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της εκλογής της Δρ. Nicole Conrad-Forker (Νικόλ Κόνραντ-Φόρκερ) και της κας Βασιλικής Καραγιάννη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2021 ως νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών κκ. Δημητράκη Ποταμίτη και Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ), για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι έως τις 25.04.2022 (ή έως ότου τυχόν παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 17.06.2021 να ανασυγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

1. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.),

2. Jan Karas (Γιαν Κάρας), Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

3. Σπυρίδων Φωκάς, Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

4. Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ), Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

5. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), Επικεφαλής Οικονομικών - Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

6. Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ), Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

7. Katarina Kohlmayer (Καταρίνα Κολμάγιερ), Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

8. Χρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

9. Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

10. Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

11. Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

12. Nicole Conrad-Forker (Νικόλ Κόνραντ-Φόρκερ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

13. Βασιλική Καραγιάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 17.06.2021 απόφασής του, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απόφασής της με ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως: Επιτροπή Ελέγχου Nicole Conrad-Forker (Νικόλ Κόνραντ-Φόρκερ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Βασιλική Καραγιάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται έως την 25.04.2022 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 17.06.2021 απόφασής του, συνέστησε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 5.2.2 του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και όρισε τα Μέλη της.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απόφασής της με ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως:

Επιτροπή Aποδοχών και Υποψηφιοτήτων Nicole Conrad-Forker (Νικόλ Κόνραντ-Φόρκερ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Pavel Saroch, Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.