• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Στις 9/6 η Τακτική ΓΣ της Γιουρομπρόκερς

18:42 - 14 Μαϊ 2009 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Στις 09/06/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή, για τον έλεγχο της χρήσης 2009, και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.

6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε΄ του κ.ν. 2190/1920.

7. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του συνολικού ποσού των 60.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.

9. Κατάργηση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία καθώς και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 6.6.2007 και τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 11.6.2008.

10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Penna Reporter Mamamia CityWoman