ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέος νόμος Solvency II: Στο περίμενε για το Επικουρικό Κεφάλαιο

13:01 - 01 Φεβ 2016 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων και η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγει ο νόμος που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία Solvency II στην ελληνική νομοθεσία.

Τα παραπάνω αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με αφορμή την ψήφιση, την προηγούμενη Παρασκευή 29 Ιανουαρίου του σχετικού νομοσχεδίου με τον τίτλο: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),… και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».

Με την ψήφιση του νόμου έκλεισαν μία σειρά θεσμικών εκκρεμοτήτων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, παραμένει όμως ανοικτό το μέλλον του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτου.

Μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνει ο νέος νόμος με άμεση ισχύ είναι και αυτές που αφορούν στις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου, όπως π.χ. η αναμενόμενη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική. Τροπολογία στο άρθρο 225, προβλέπει ότι «Σε μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου που διενεργούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει διορισθεί ασφαλιστικός διαχειριστής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα».

Επίσης όπως είπε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος τροποποιήθηκε και το άρθρο  228 έτσι ώστε να μην εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα στις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου ως μέτρο εξυγίανσης αφενός για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου, αφετέρου για να εναρμονιστεί η διαδικασία της ασφαλιστικής εξυγίανσης με αυτές άλλων κλάδων, για παράδειγμα των τραπεζών.

Σε ότι αφορά το Επικουρικό κεφάλαιο ο κ. Τσακαλώτος δεσμεύτηκε ότι «θα θέλαμε να επέμβουμε ρυθμιστικά σε ζητήματα του ν.4092/2012, η συνταγματικότητα του οποίου εκκρεμεί στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τα θέματα του Επικουρικού πρέπει να λυθούν ξεχωριστά και συνολικά και όχι με τροπολογίες σε ένα νομοσχέδιο όπως το Solvency II. Έτσι, και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ακουστούν και το Επικουρικό θα γίνει βιώσιμο χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων».

Επισημαίνεται ότι ο νόμος για το Solvency II προβλέπει την παραχώρηση όλης της ασφαλιστικής τοποθέτησης (περιουσίας) της ασφαλιστικής εταιρείας, που της αφαιρείται η άδεια λειτουργίας στον εκκαθαριστή, ενώ από την άλλη το Επικουρικό κεφάλαιο καλείται να πληρώνει τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Με το προηγούμενο πλαίσιο το Επικουρικό κεφάλαιο διαχειρίζονταν την περιουσία, που η ασφαλιστική εταιρεία είχε διαθέσει στον κλάδο αυτοκινήτου, άρα το Επικουρικό Κεφάλαιο, είχε κάποια κεφάλαια στην διάθεση του για να μπορεί να αποζημιώνει. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο στην περίπτωση που ανασταλεί η άδεια λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας που ασφαλίζει αυτοκίνητα θα «κλείσει» μαζί της και το Επικουρικό, αφού δεν θα έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να ανταποκριθεί στις εκκρεμείς υποχρεώσεις.

Ικανοποίηση από την ΕΑΕΕ.

Πάντως η ΕΑΕΕ βρίσκει θετικό το γεγονός της ψήφισης του νέου νόμου. Στην ανακοίνωση της επισημαίνει τα εξής:

«Το Solvency II που εφαρμόζεται από 1.1.2016 αποτελεί το νέο πανευρωπαϊκό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο συνεπάγεται αναβαθμισμένη αξιοπιστία στον ασφαλιστικό χώρο, επιβάλλοντας αυστηρότατους κανόνες στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Κύριο στόχο του νέου εποπτικού πλαισίου αποτελεί η απόλυτη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων, μέσω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής αγοράς και της θωράκισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι κάθε είδους κινδύνων και όχι μόνο του ασφαλιστικού όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού το Solvency II απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιβάλλει νέους κανόνες και διαδικασίες στην εταιρική διακυβέρνηση και ενισχύει τη διαφάνεια.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα εισέρχονται στο νέο καθεστώς μετά από διετή εντατική προετοιμασία σε συνεργασία με την εποπτική αρχή του κλάδου, την Τράπεζα της Ελλάδος».

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.