ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

16:54 - 10 Νοε 2008 | LEASING
Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 07.11.2008 η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς προέβη σε αγορά 9.656 μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδόσεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 51.176,80 ευρώ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ. κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Ευτύχιο Βασιλάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ , οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (Μη Εκτελεστικά Μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Leasing ΑΕ, αντίστοιχα.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.