ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

12:48 - 21 Νοε 2008 | LEASING
Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 20.11.2008 η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς προέβη σε αγορά 972 μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδόσεως ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 5.151,60 ευρώ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ. κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Ευτύχιο Βασιλάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (Μη Εκτελεστικά Μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Leasing ΑΕ, αντίστοιχα.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.