ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά 25.000 μετοχών της Πειραιώς Leasing απο Τράπεζα Πειραιώς

14:00 - 08 Δεκ 2008 | LEASING
Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε 25.000 μετοχές της Πειραιώς Leasing, συνολικής αξίας 132.500,00 ευρώ, στις 5 Δεκεμβρίου 2008. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τους κ. κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Ευτύχιο Βασιλάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (Μη Εκτελεστικά Μέλη) του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing, αντίστοιχα.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.