ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

12:21 - 19 Δεκ 2008 | LEASING
Γνωστοποιείται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10.00, στο μέγαρο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.596.522 κοινές ονομαστικές μετοχές σε σύνολο 24.260.760 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,262% του μετοχικού της κεφαλαίου. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.