ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι αποφάσισε το Δ.Σ. του X.A.

17:29 - 07 Μαϊ 2009 | LEASING
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 154.456.708 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 11η Μαΐου 2009.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.» - με διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.» - σε «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και του διακριτικού της τίτλου σε «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.», η οποία θα ισχύει από την 13η Μαΐου 2009.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.