ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενισχυμένη κατά 15% η αγορά leasing το 2020

16:55 - 27 Ιαν 2021 | LEASING
Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης συγκέντρωσε για λογαριασμό των Μελών της, τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στις Νέες Εργασίες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων για το έτος 2020, καθώς και στις Απαιτήσεις των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στις 31/12/2020.

Γενικότερα, τα απολογιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα Μέλη της Ένωσης για το 2020, δείχνουν μία θετική προοπτική για την ελληνική αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ειδικότερα, οι Νέες Εργασίες του έτους ανέρχονται σε 534,6 εκατ. ευρώ συνολικά, παρουσιάζοντας αύξηση 15% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, που είχε παρατηρηθεί ξανά μία αυξητική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι απαιτήσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων την 31.12.2020 ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ και παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το έτος 2019.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Επιχειρηματική Δραστηριότητα, πρωταγωνίστησαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών & της Βιομηχανίας με ποσοστά 40,5% και 35,9% αντίστοιχα και ακολούθησε ο κλάδος του Εμπορίου & των Λοιπών δραστηριοτήτων.

Σχετικά με το είδος των παγίων που χρηματοδοτήθηκαν, τα μεγαλύτερα ποσοστά των νέων εργασιών παρουσιάστηκαν στη χρηματοδότηση μηχανημάτων (40,7%) του συνόλου των Νέων Εργασιών) και ακινήτων (22,3%), τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στη θετική αυτή τάση, ενώ ακολουθούν τα επαγγελματικά Οχήματα (14,5%) και τα επιβατικά Ι.Χ. (14,2%). Τέλος, το μικρότερο ποσοστό, βάσει των στοιχείων του 2020 που συλλέχθηκαν, αφορά τη χρηματοδότηση για άλλου είδους εξοπλισμούς (6%) και για εξοπλισμό γραφείου (2,2%).

Τελευταία τροποποίηση στις 17:03 - 27 Ιαν 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.