ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πειραιώς ΒEST Leasing: Συγχωνεύεται με την Olympic Τουριστικές Επιχειρήσεις

17:36 - 21 Δεκ 2007 | LEASING
Tην έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσής της με την εταιρεία "ΟLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής της Πειραιώς Χρημ/τικές Μισθώσεις, "Πειραιώς ΒEST Leasing ATEE", συνδεδεμένης εταιρίας με την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.