ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Jumbo: Διανέμει προμέρισμα €0,18 ανά μετοχή

20:41 - 06 Μαρ 2017 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Η Jumbo αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2016/2017 ποσού € 24.490.756,62 ήτοι 0,18 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

Το προμέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου 15%. ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 23.03.2017 (ημερομηνία προσδιορισμού- record date).

 

Ημερομηνία αποκοπής του προμερίσματος είναι η Τετάρτη 22.03.2017. Από τη Τετάρτη 22.03.2017 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προμερίσματος της χρήσης 2016/2017.

 

Η καταβολή του προμερίσματος στους δικαιούχους μετόχους θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 28.03.2017, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.».

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.