ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τρεις δράσεις υποστήριξης των εξαγωγέων με τη συνδρομή Κομισιόν-Γερμανίας

09:09 - 02 Αυγ 2018 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Νέα εργαλεία αναμένεται να τεθούν στη διάθεση των εξαγωγέων της χώρας το επόμενο διάστημα ώστε να συνδράμουν το έργο τους. Τα νέα αυτά εργαλεία αφορούν την ανάπτυξη «Βάσης Γνώσης» (Knowledge Base) της Enterprise Greece, τη δημιουργία μιας «εθνικής πύλης» για τις εξαγωγές για την καλύτερη τεκμηρίωση ενδεχόμενων αποφάσεων για είσοδο σε ξένες αγορές και τη δημιουργία ενός «Χάρτη Εξαγωγικών Προοπτικών σε παγκόσμια κλίμακα» για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανοίξουν φτερά.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπ. Οικονομίας:

Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται τρεις (3) άξονες μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών, με την ανάπτυξη νέων εργαλείων υποστήριξης εν δυνάμει και υφιστάμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Την εξέλιξη αυτή σηματοδότησε η καταληκτική ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για την Προώθηση των Εξαγωγών: Προτάσεις και Αποτελέσματα», που διοργανώθηκε από την GIZ την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, που συγχρηματοδότησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS – Structural Reform Support Service), και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Ενέργειας (BMWi), ενώ υλοποίησε ο Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας GIZ GmbH (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Παρουσιάζοντας τις εισηγήσεις της GIZ προς τις Ελληνικές Αρχές και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, ο project manager του έργου Τεχνικής Βοήθειας, Dr. Richard Epstein, υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με τα ακόλουθα:

(1) Έγκριση του Τεχνικού Δελτίου και υπογραφή της Απόφασης Ένταξης του έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Help-desk (εν δυνάμει) Εξαγωγέων» της Enterprise Greece, συνολικού προϋπολογισμού 635.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη «Βάσης Γνώσης» (Knowledge Base) της Enterprise Greece, σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ), αλλά και καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτηση (εν δυνάμει) εξαγωγέων.

Τα αμέσως επόμενα βήματα προβλέπουν τη σύναψη Συμφωνιών Συνεργασίας με Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου ενημέρωσης. Εκτιμάται ότι εντός του Φθινοπώρου 2018 οι πρώτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Help-desk θα είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήδη από την οπτική αναμόρφωση της διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Help-desk στην ιστοσελίδα της Enterprise Greece καταγράφονται 30-πλάσια αιτήματα υποστήριξης σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

(2) Προέγκριση (από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής) του Τεχνικού Δελτίου του έργου «Ανάπτυξη (εθνικού) Πληροφοριακού Συστήματος Προώθησης Εξαγωγών», συνολικού προϋπολογισμού 689.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αποτελεί τη μετουσίωση πολιτικής απόφασης για θεσμοθετημένη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών στην παροχή ποιοτικής και τεκμηριωμένης πληροφόρησης προς εν δυνάμει και υφιστάμενους εξαγωγείς, μέσω μίας εθνικής πύλης για τις εξαγωγές.

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, το Πληροφοριακό Σύστημα θα αναδεικνύει υφιστάμενες πρωτογενώς παραγόμενες πληροφορίες (όπως από το δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών) ενώ θα δίνει δυνατότητα προσωποιημένης πρόσβασης και σε νέες εγχώριες και διεθνείς πηγές δεδομένων.

Εντός του προσεχούς διμήνου αναμένεται η απόφαση έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΠΑΝΕΚ) και ως εκ τούτου η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του Πληροφοριακού Συστήματος.

(3) Εφαρμογή «Μεθοδολογίας αναγνώρισης εξαγωγικών προοπτικών», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών). Στόχος είναι η ιεράρχηση αγορών-στόχων και δυναμικών κλάδων, προκειμένου να υποστηριχθεί η μεσοπρόθεση χάραξη στρατηγικής προώθησης εξαγωγών.

Εκτιμάται ότι στα μέσα του φθινοπώρου οι Ελληνικές Αρχές θα διαθέτουν έναν (πιλοτικό) Χάρτη Εξαγωγικών Προοπτικών σε παγκόσμια κλίμακα.

Παράλληλα με τα νέα εργαλεία προώθησης εξαγωγών, η Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Γιάννη Δραγασάκη εξετάζει ήδη προτάσεις της Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τα εξής:

(α) Βελτίωση του (διυπουργικού) συντονισμού για τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την υλοποίηση δράσεων προώθησης εξαγωγών,

(β) Διαμόρφωση κριτηρίων και προδιαγραφών δημόσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα διεθνούς εμπορίου.

Την εκδήλωση της GIZ άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος, ενώ χαιρετισμό απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γιάννης Μπράχος.

Στο εναρκτήριο μέρος της εκδήλωσης, για τα θέματα προώθησης εξαγωγών και το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης, τοποθετήθαν ο κ. Kaspar Richter, Επικεφαλής της Μονάδας Ανάπτυξης & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της SRSS, καθώς και ο Dr. Heinz Hetmeier, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Γερμανικού Υπουργείου BMWi.

Τα παραδοτέα της Τεχνικής Υποστήριξης για την Προώθηση των Εξαγωγών ανέλυσαν εκ μέρους της Enterprise Greece ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Αθανασίου και εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών κλιμάκιο στελεχών της Β1 Διεύθυνσης και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.