ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΕΠΕ: Στήριξη ανταγωνιστικών κλάδων για την άνοδο των εξαγωγών

19:56 - 20 Μαρ 2020 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Η εξαγωγική εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας δεν της επιτρέπει να οδηγηθεί σε μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της, κάτι που συνιστά και το σημαντικότερο δομικό της πρόβλημα. Ανιχνεύονται ισχυρές εμπειρικές ενδείξεις για μελλοντικά υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις για συγκεκριμένους δυναμικούς κλάδους. Η επίτευξη αυτών θα εξαρτηθεί από τις κατάλληλες πολιτικές εμπορίου, τις στοχευόμενες δράσεις για την προώθηση των εξαγωγών, και την ενίσχυση και στήριξη των κλάδων με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Αυτό προκύπτει ως γενικό συμπέρασμα από τη νέα μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με τίτλο «Διερεύνηση του Εξωτερικού Εμπορίου και της Ανταγωνιστικότητας των Εξαγωγών των Χωρών της Ευρωζώνης» των ερευνητών Ιωάννας Κωνσταντακοπούλου, Τάσου Μαγδαληνού και Γεωργίας Σκίντζη.

Στη μελέτη διερευνήθηκε και η σχέση μεταξύ συγκριτικών πλεονεκτημάτων και καθαρών εξαγωγών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει θετικά τις καθαρές εξαγωγές σε αυτούς τους κλάδους. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένα μήνυμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ασκήσουν πολιτικές που θα προωθούν και θα ενισχύουν κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η Ευρωζώνη αποτελείται από χώρες με έντονα διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις όσον αφορά το εξωτερικό τους εμπόριο. Ηγέτης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης αναφορικά με το εξωτερικό εμπόριο αναδεικνύεται η Γερμανία. Με διαφορά ακολουθούν η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο. ∆ιαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και στην κλαδική διάρθρωση των εξαγωγών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό προς τα βιομηχανικά προϊόντα. Ενώ χώρες όπως η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Κύπρος και η Λετονία καταγράφουν αρκετά μικρότερα μερίδια εξαγωγών στα βιομηχανικά προϊόντα.

Για την Ελλάδα, οι κυριότεροι ανταγωνιστικοί κλάδοι εντοπίζονται στην ομάδα των Πρώτων υλών και καυσίμων, με κυρίαρχο κλάδο το Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα παραγωγής πετρελαίου αλλά διατηρεί τη συγκεκριμένη επίδοση λόγω της ισχυρής παραγωγικής βάσης της στη διύλιση αργού πετρελαίου, το συγκεκριμένο μερίδιο εξαγωγών δεν αντιστοιχεί σε μία αντίστοιχα μεγάλη σημασία του κλάδου αυτού για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Υψηλής ανταγωνιστικότητας κλάδους συναντάται και στην ομάδα των Αγροτικών προϊόντων, με τον κλάδο των Φρούτων και λαχανικών να εμφανίζεται ιδιαίτερα δυναμικός, ενώ, από την ομάδα των Βιομηχανικών προϊόντων, ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα εντοπίζεται στον κλάδο Είδη ενδυμασίας και αξεσουάρ ένδυσης, η ανταγωνιστική θέση του οποίου όμως επιδεινώνεται.

Σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ∆.Σ. και επιστημονικός διευθυντής Παναγιώτης Λιαργκόβας αναφέρει ότι «Οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής θα μπορούσαν να εφαρμόσουν προγράμματα προώθησης των εξαγωγών για να διευκολύνουν την είσοδο των εγχώριων ανταγωνιστικών κλάδων στην εξαγωγική αγορά, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγικές πωλήσεις τους. Επιπλέον, θα μπορούσαν να στηρίξουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω επιδοτήσεων, έτσι ώστε να επενδύσουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο, για να ενθαρρύνουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα στη διεθνή αγορά και να παρακάμψουν τους πιστωτι- κούς περιορισμούς που εμφανίστηκαν κατά την πρόσφατη κρίση».

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.