ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μειώθηκε κατά 23,8% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο

13:30 - 10 Μαρ 2021 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Ισχυρή μείωση 23,8% για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, πτώση 16,7% στις εισαγωγές και πτώση 12,1% στις εξαγωγές κατεγράφησαν στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Ιανουάριο του 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.953,2 εκατ. ευρώ (4.799,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.747,7 εκατ. ευρώ (5.254,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 374,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το η πτώση ήταν 359,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, τον Ιανουάριο ανήλθε στο ποσό των 2.510,3 εκατ. ευρώ (3.066,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.854,7 εκατ. ευρώ (3.178,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 12,1%.

idjgntuerif

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν όμως ανοδική κατά 19,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 21,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021 ανήλθε σε 1.442,9 εκατ. ευρώ (1.733,7 εκατ. δολάρια) έναντι 1.893,0 εκατ. ευρώ (2.075,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 23,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 394,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 381,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,8% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2020.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.