ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετήσιο Δελτίο 2007

16:39 - 16 Μαϊ 2008 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Η "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2007, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 7/372/15.2.2006 της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατίθεται από σήμερα Παρασκευή 16 Μαΐου 2008, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ab.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, τηλ: 210 6608209, κ. Θεοδοσία Αβραμίδου.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.